Service


Guangzhou Xingzhou industrial Co.Ltd
Email:crystal@gzxzsy.com
Mob: +86 18680441020 (whatsapp ID)
Fax:0086020-36419909
Add:NO.63Zhenhua Road,shenshan industrial Park,guangzhou,China
Tel  :(0086)02036450189